รายงานสถานการณ์ โควิด-19
ติดเชื้อสะสม
3,217
เพิ่มขึ้น 1
หายแล้ว
3,088
เพิ่มขึ้น 0
กำลังรักษา
71
เสียชีวิต
58
เพิ่มขึ้น 0
วันที่อัพเดท 12 Jul 2020
Sustainable Life
สนับสนุนโดย