รายงานสถานการณ์ โควิด-19
สถานการณ์ในประเทศไทย
ติดเชื้อสะสม
3,356
เพิ่มขึ้น 5
หายแล้ว
3,169
เพิ่มขึ้น 6
กำลังรักษา
129
เสียชีวิต
58
เพิ่มขึ้น 0
วันที่อัพเดท 12 Aug 2020
สถานการณ์ทั่วโลก
ติดเชื้อสะสม
20,525,981
เพิ่มขึ้น 14,293
หายแล้ว
13,242,034
กำลังรักษา
5,795,521
เสียชีวิต
745,971
เพิ่มขึ้น 1,055
วันที่อัพเดท 12 Aug 2020
สนับสนุนโดย