“ความกตัญญู” คุณธรรมแห่งรักแท้ ที่ไม่ควรถูกลืมเลือน

โลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว ค่อยๆ แปรเปลี่ยนค่านิยมและความเชื่อของผู้คน สิ่งที่เคยยึดถือและเชื่อมั่นมายาวนาน ถูกมองว่าล้าหลัง ไม่ทันสมัย แต่มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่มุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของความกตัญญู ความเชื่อที่ถูกลืมเลือนให้กลับมามีคุณค่าในสังคมอีกครั้ง วันนี้เราจะพาไปพูดคุยกับ คุณรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ องค์กรที่อยู่เบื้องหลังการนำคุณธรรมแห่งรักแท้กลับมาสู่หัวใจของเราอีกครั้ง

Photo for PR_Award_001-01

 ทำไม “ความกตัญญู” จึงเป็นคุณธรรมที่เรา ต้องกลับมานึกถึงในยุคสมัยนี้

           ความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจของคนไทยมาอย่างยาวนาน สมัยก่อนคนไทยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ อยู่กันหลายเจเนอเรชั่น พึ่งพาอาศัยกัน ผูกพันกัน เมื่อยุคสมัยและวิวัฒนาการของโลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ค่านิยมและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เราคิดถึงแต่ตัวเองมากขึ้น ให้ความสําคัญกับวัตถุสิ่งของมากขึ้น ทำให้วัฒนธรรมของความกตัญญู (culture of gratitude) ที่เป็นรากฐานของสังคมที่แข็งแรงตามแนวคิดของสังคมตะวันออก เริ่มลดความสําคัญลง กระแสสังคมของคนรุ่นใหม่บางส่วนเห็นว่า ความกตัญญูเป็นภาระของชีวิต เราพบผู้สูงอายุที่ถูกละเลยจากคนในครอบครัว มีปัญหาความรุนแรงด้านจิตใจและถูกทอดทิ้ง  ข้อมูลสถิติจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม ปี 2018 ระบุว่า มีผู้สูงอายุสูญหาย เร่ร่อน เพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า ในรอบ 3 ปี และถูกทำร้ายเพื่อเอาประโยชน์โดยคนในครอบครัวเพิ่มขึ้น 1,000 เท่า ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

           ในเรื่องความกตัญญู ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ท่านเองมีความเชื่อว่า กตัญญูเป็นเสมือนรักแรกและรักแท้ที่นําทางให้เราก้าวไปสู่การดําเนินชีวิตที่ถูกที่ควร เป็นจุดเริ่มต้นของคุณธรรมแห่งความดีทั้งหลาย กตัญญูเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราต้องปลูกฝังให้เติบใหญ่ในจิตใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม ให้กับประเทศ และให้กับโลก เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด และทุกคนทำได้

 
เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความผูกพันกับคุณธรรมกตัญญูอย่างไร

          เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความเชื่อมั่นในคุณค่าความกตัญญู โดยถือว่าความกตัญญูคือเข็มทิศในการดำเนินธุรกิจ ที่ทำให้เครือฯ เติบโตมาจนถึงปัจจุบันมีอายุเกือบ 100 ปี เรายึดความกตัญญู เป็นรากฐานปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเครือฯ ที่เรียกว่า ค่านิยมองค์กร 3 ประโยชน์ โดยคำนึงถึง ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน และสุดท้ายจึงเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน และบริษัท เรื่องความกตัญญูในการดำเนินธุรกิจมีจุดเริ่มต้นมาเกือบ 100 ปีมาแล้ว ตอนที่เราตั้งบริษัทเจียไต๋ เราเป็นรายแรกที่ระบุวันหมดอายุของเมล็ดพันธุ์ไว้ที่หน้าซอง ด้วยความตั้งใจที่จะมอบผลิตผลที่ปลอดภัย และสร้างความมั่นใจตอบแทนให้แก่ผู้บริโภค ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเกษตรกร ซึ่งเป็นลูกค้าคนสำคัญ ความกตัญญูนี้เองได้นำพาให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงมาอย่างยาวนาน

 
เมื่อความเชื่อขององค์กรส่งต่อผ่าน โครงการกตัญญู

           จากความเชื่อที่องค์กรยึดถือมาโดยตลอด เราเริ่มต้น ‘‘โครงการกตัญญู’’ เพื่อปลูกฝังให้คุณธรรมกตัญญูกลับมาอยู่ในจิตสำนึกของคนไทยอีกครั้ง เริ่มจากพนักงานของเรา ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น โปสการ์ดกตัญญู กิจกรรมที่ย้ำเตือนให้พนักงานเห็นความสำคัญของการใส่ใจผู้อื่น การบอกรักพ่อแม่ หรือคนสำคัญ การแสดงความขอบคุณ ที่ล้วนสื่อความหมายถึงความกตัญญู โดยชวนพนักงานร่วมเขียนโปสการ์ดแสดงความรู้สึกดังกล่าว ส่งผ่าน ตู้ไปรษณีย์กตัญญู ซึ่งโปสการ์ดทุกใบจะถูกรวบรวมเพื่อส่งให้ถึงมือคนสำคัญ เป็นการตอบแทนความรักง่ายๆ ที่ทุกคนทำให้กันได้

           เรายังถ่ายทอดเรื่องราวความกตัญญูในหลากหลายมุมมอง จัดทำเป็นภาพยนตร์สั้นเรื่อง แด่เธอ ..ผู้มอบลมหายใจ การตอบแทนอันยิ่งใหญ่ที่ลูกมีต่อแม่ เป็นเรื่องจริงของพนักงานในเครือฯ ของเราที่เปลี่ยนถ่ายไตเพื่อรักษาชีวิตแม่ผู้ให้กำเนิด เป็นความรักยิ่งใหญ่ที่ตอบแทนด้วยหัวใจ  หรืออีกหนึ่งเรื่องราวของพนักงานในเครือฯ อย่างภาพยนตร์สั้นเรื่อง ใครไม่ทำ...ผมทำ เรื่องราวของครูอาสา โครงการ CONNEXT ED ที่ตั้งใจมอบการศึกษาให้เด็กๆ ด้วยหัวใจ เพื่อตอบแทนคุณประเทศ ไปจนถึงภาพยนตร์กตัญญู ที่หัวใจของภาพยนตร์ คือความต้องการปลุกจิตสำนึกกตัญญูกตเวทีต่อคนที่ใกล้ตัวที่สุดอย่างพ่อแม่ หรือคนในครอบครัวที่เป็นเสมือนรักแรกและรักแท้ที่นําทางให้เราก้าวไปสู่การดําเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จ พร้อมตั้งคำถามชวนคิดให้สังคมว่า คุณค่าของคนวัดกันที่อะไร ก็สามารถสร้างกระแสตอบรับทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

Photo for PR_Award_001-02

 
ความสำเร็จของภาพยนตร์กตัญญูในวันนี้

           ความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้คือการสะท้อนให้สังคมเห็นคุณค่าของความรัก ความกตัญญู ทำให้หลายๆ คนหันกลับมาดูแล ใส่ใจคนใกล้ตัว ตอบแทนความรักและความหวังดีซึ่งกันและกัน ส่งต่อเมล็ดพันธุ์แห่งความกตัญญูให้กลับมาในสังคมอีกครั้ง นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศถึง 14 รางวัล อาทิ รางวัล Gold ประเภท Best Use of Media for Good สื่อสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม, รางวัล Finalist ประเภท Best Engagement Strategy จากสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) ในการประกวด MAAT Media Awards 2018 -Transformation และสามารถคว้า 3 รางวัล ระดับ Bronze สาขา Film Craft ในหมวด Direction, Cinematography, และ Script จาก AD Stars 2019 เทศกาลโฆษณาใหญ่ระดับโลกจากเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ และภาพยนตร์เรื่องนี้ยังสามารถติด Shortlist จากเทศกาล Cannes Lions 2019 ในหมวด Film Lions และ Creative Effectiveness Lions เป็นต้น โดยมียอดผู้ชมกว่า 120 ล้านวิวทั่วโลก และมีคอมเมนต์เชิงบวกมากถึง 99%  

          ท่ามกลางความเจริญของโลกยุคใหม่ มุมมอง ค่านิยม และไลฟ์สไตล์ของสังคมที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว วัฒนธรรมของความกตัญญู ที่เรายึดถือกันมาอย่างยาวนาน กำลังถูกลดความสําคัญลง ความสำเร็จของภาพยนตร์กตัญญู ไม่ใช่เพียงแค่รางวัลเท่านั้น แต่เป็นความสำเร็จในการย้ำเตือนให้สังคม เห็นความสำคัญของคุณค่าของคุณธรรมอันเป็นรากฐานความดีในสังคมไทย และร่วมกันปลูกฝังเมล็ดพันธุ์นี้ให้เติบโตในจิตใจของเราทุกคน ให้ความกตัญญูเป็นรากฐานทีสร้างสรรค์สังคมและโลกนี้ให้สวยงามอย่างยั่งยืนต่อไป

 

รับชมภาพยนตร์ "ความกตัญญู"
ตัวแทน...บอกเล่าเรื่องราวคุณธรรม ที่อยู่ในจิตสำนึกของคนไทย
ตัวแทน...ที่จะแสดงความรักกับเธอ คนที่สำคัญที่สุด คนที่ทำให้ฉันมีลมหายใจ
สนับสนุนโดย