4 วิธีทำความฝันให้กลายเป็นจริง


1. ความฝันคือแรงขับเคลื่อน

          “จงตั้งเป้าหมายไว้ที่ดวงจันทร์ เพราะถึงแม้ว่า คุณจะไปไม่ถึง คุณก็ยังได้อยู่ท่ามกลาง หมู่ดาว” – Les Brown”
          “จินตนาการสำคัญยิ่งกว่าความรู้” ประโยค สุดคลาสสิกที่ไอน์สไตน์กล่าวไว้คล้ายเป็น แรงขับสำคัญที่พิสูจน์ให้เห็นว่า ที่มนุษย์เรา ติดปีกบิน หรือทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินตัวได้นั้น เพราะเรามีฝัน มีจินตนาการ และเห็นภาพ ก่อนที่เราจะไปถึง เมื่อเรามองเห็นความฝัน และจินตนาการชัดเจนขึ้นเท่าใดฝันนั้นจะถูก ขับเคลื่อนและกลายเป็นความหลงใหล Passion คือความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะ ไปให้ถึงจุดหมายดังที่กาลิเลโอเคยกล่าวไว้ว่า “ความหลงใหลนำมาซึ่งอัจฉริยภาพ”


2. ความฝันทำให้เรามีเป้าหมาย

          “เป้าหมายเกิดจากจุดเริ่มต้นของความฝัน ที่ถูกจัดการให้เป็นระบบ”
           หลายๆ ครั้ง ความสำเร็จเกิดจากเรามี เป้าหมายและเป้าหมายก็เกิดจาก‘ความฝัน’ ที่เป็นระบบนั่นเอง เมื่อเห็นเป้าหมาย เรา ก็ต้องหาวิธีทางที่ทำให้เราบรรลุและไปถึง

           เป้าหมายเล็กๆ นำไปสู่ความสำเร็จ ที่ยิ่งใหญ่ได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆที่ใกล้ตัว...การอ่าน หนังสือสอบเกิดจากความเข้าใจในแต่ละวัน การลดน้ำหนักสำเร็จเกิดจากการควบคุม อาหารและออกกำลังกายสม่ำเสมอ การมี เงินออมสำเร็จเกิดจากสร้างวินัยทางการออม วงดนตรีที่เล่นสดโชว์ต่อหน้าผู้ชมก็ล้วนมาจาก การฝึกซ้อมในแต่ละวัน

           สิ่งเล็กๆ เหล่านี้คือบันไดสู่ความสำเร็จ ที่ไม่ได้สร้างในวันเดียวขุนเขาสินธุเสนเขจรบุตร นักเขียน นักจิตวิทยาสมองชาวไทย ได้กล่าว ว่า “ฝันต้องใหญ่ วินัยต้องเล็ก” กล่าวคือ คุณสามารถตั้งเป้าหมายให้ยิ่งใหญ่แบบใดก็ได้ แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้ถึงเป้าหมายนั้นได้ ต้องเล็ก ง่าย และไม่กดดันตัวเอง ทุกอย่าง

          “ฝันต้องใหญ่ วินัยต้องเล็ก กล่าวคือ คุณ สามารถตั้งเป้าหมาย ให้ยิ่งใหญ่แบบใดก็ได้ แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้ ถึงเป้าหมายนั้นได้ ต้อง เล็ก ง่าย และไม่กดดัน ตัวเอง และจากเป้าหมาย เล็กๆ พัฒนาเป็นเป้าหมาย ที่ใหญ่ขึ้นๆ พวกเขา หมั่นลงมือทำและไม่หยุด จนกว่าความฝันนั้น จะกลายเป็นความจริง”

          เกิดขึ้นได้เพราะผู้ลงมือทำเห็นเป้าหมายในจุด ที่อยากจะไปถึง และจากเป้าหมายเล็กๆ พัฒนา เป็นเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นๆ พวกเขาหมั่นลงมือ ทำและไม่หยุดจนกว่า “ความฝันนั้นจะกลาย เป็นความจริง”


3. ฝันจะเป็นจริงได้ต้องลงมือทำ

         “Dreams Don’t Work Unless You Do” - John C. Maxwell “ความฝันจะไม่มีทางเป็นจริงได้เลยถ้าคุณ ไม่ลงมือทำ” จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์ นักเขียน หนังสือขายดีชาวอเมริกัน ว่าไว้

          แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะทำฝันนั้นให้เป็นจริง ได้อย่างไร เราขอแนะนำเทคนิคง่ายๆ PDCA อันเป็นศาสตร์ที่ถือกำเนิดโดยนักสถิติชาว อเมริกัน Dr. William Edwards Deming ที่นำหลักคิด PDCA มาสอนให้กับชาวญี่ปุ่น และเป็นหลักการสำคัญในบริษัทแถวหน้า หลายๆ แห่ง

          P = Plan กำหนดเป้าหมายและความฝันของ คุณ

          D = Doลง มือทำตามฝันนั้น ที่สำคัญจงทำโดย ไม่ต้องให้ทุกอย่างพร้อมหรือเพอร์เฟ็กต์หรอก

          C = Check หมั่นตรวจสอบ และแก้ไขมันซะ ข้อนี้สำคัญ เป็นตัวแปรที่จะทำให้ฝันของคุณ เข้ารูปเข้ารอย

          A = Act พัฒนาต่อไปให้ใกล้เป้าหมาย ความฝันของคุณมากที่สุดฝันที่เป็นจุดเริ่มต้น ของคุณอาจเดินหน้าและต่อยอดเป็นฝันอื่นๆ ต่อไปได้ สุดท้าย


4. จงฝันและทำให้เต็มที่

          “จงฝันไว้เยอะๆ เพราะเราทำได้ไม่เต็ม ความฝันหรอก แต่ถ้าฝันน้อยๆ เราก็จะยิ่งได้ น้อยเข้าไปใหญ่ เพราะฉะนั้นไม่ว่าทำอะไร จงทำให้ดีที่สุด”เซอร์ริชาร์ดแบรนสัน เจ้าของ กิจการเครือ ‘เวอร์จิ้น’ ชายหนุ่มผู้ฝันว่า วันหนึ่งเขาจะได้ท่องอวกาศ เขาจึงผุดธุรกิจ การเดินทางไปยังนอกโลกด้วยบริการ ‘เวอร์จิ้น แอตแลนติก’ สายการบินของเขา

         เชื่อหรือยังว่า เมื่อฝันใหญ่แล้ว คุณจะได้ อะไรบ้าง


ขอขอบคุณ

บทความ ความฝันดีต่อใจ – ให้อะไรบ้างกับชีวิต จาก วารสารบัวบาน ISSUE 6

สนับสนุนโดย